Tuesday, January 19, 2010

TUGASAN 1: PENGURUSAN KEWANGAN.


1) Beza utama antara perakuanan kewangan dan perakaunan pengurusan:

a) Pengurusan kewangan
• Menyediakan maklumat kepada pihak pengeluaran oleh pihak pengurusan seperti pembekal, pelanggan, bank, dan agensi kerajaan.

b) Pengurusan perakaunan
• Menyediakan maklumat kepada pengurus syarikat atau pihak dalaman syarikat yang mengarah dan mengawal operasi syarikat.

2) Apakah yang dimaksudkan dengan strategi perniagaan:

a) Pembangunan misi syarikat
b) Mengenal pasti kemampuan dan sumber semasa
c) Mengenal pasti faktor luaran
d) Menganalisis pilihan syarikat dengan mempertimbangkan sumber dan keberkesanan persekiaran luaran
e) Mengenalpasti pilihan yang diinginkan
f) Membangunkan strategi yang akan mencapai keputusan pilihan
g) Menilai kejayaan suau proses strategi sebagai input untuk membuat keputusan masa hadapan

3) Bincangkan 3 kategori umum dalam masalah menilai pelanggan:

a) Menyediakan khidmat pelanggan
b) Perbezaan produk
c) Keberkesanan operasi

4) Bincangkan 3 tugas utama pengurus:

a) Perancangan
-Pilih alternatif yang baik untuk sesuatu kerja yang dilakukan bagi mencapai objektif organisasi bagi menentukan jumlah jualan, keuntungan dan kos.

b) Mengawas operasi
-Pernacangan yang dibuat mengikut langkah demi langkah, perlu adafedback(laporan), laporan mesti yang lengkap.

c) Berhubung terus dengan perseorangan
-Pengurus mesti memantau setiap aktiviti yang dilakukan pada setiap hari dan memastikan fungsi aktiviti yang dijalankan dengan lancar.
-pengurus mesti berkebolehan untuk beri cadangan dan pandangan.
contoh; masalah antara pekerja dengan pelanggan untuk selesaikan masalah dalam buat keputusan.

5) Apakah 4 langkah dalam perancangan dan kitar pengawalan:

a) Menetapkan/membuat perancanagan jangka panjang dan jangka pendek.
b) Melaksanakan pernacangan melalui pengarahan dan perhubungan.
c) Mengukur prestasi.
d) Bandingkan prestasi sebenar dengan perancangan.

6) Apakah perbezaan utama antara kewangan dan pengurusan perakaunan:

A). Pengguna Maklumat :
FM: Menyediakan maklumat kepada pihak luar ke pihak dalam organisasi
MA: Menyediakan maklumat kepada pihak luiar daripada pihak organisasi.

B). Tumpuan Masa:
FM: Focus yang telah berlaku
MA: Focus kepada masa sekarang

C). Pengesahan Dan Releven
FM: Data adalah objektif dan ditentusahkan
MA: Fleksibel bagi membekalkan data yang mempunyai hubungkait untuk butiran keputusan

D). Ketepataan Dan Pemasaan
FM: Ketepatan masa
MA: Bergantung kepasa masa

E). Subjek
FA: Focus kepada keseluruhan organisasi
MA: Focus kepada segmen atau bahagian-bahagian tertentu

F). Keperluan
FM: Mesti mengikut peraturan perakaunan dan ada gaap
MA: Mengikut format Tidak mengikut peraturan. Tiada gaap dan tidak mengikut format.

7) Bezakan antara garis dan posisi saf dalam organisasi

A) Lini: Seorang yang berada dalam posisi terlibat secara langsung dalam mencapai objektif asas pada organisasi.
B) Staf: Seorang yang berada dalam posisi terlibat secara tidak langsung dalam mencapai objektif asas organisasi.

8) Bincangkan tanggungjawab asas ketua pengurus kewangan(CFO)
Ia merupakan ahli dalam kumpulan atasan yang bertanggungjawab untuk menyokong aktiviti perancangan dan kawalan. Selain itu ia bertanggungjawab sebagai ketua utama apabila ketua eksekutif tiada.

9) Apakah 3 kategori utama inventori dalam syarikat pembuatan:

(a) Bahan mentah; bahan akhir bagi menghasilkan produk siap

(b) Buruh langsung; Kos-kos buruh yang boleh dikesan dengan mudah bagi setiap unit produk.

(c) Operasi dalam menghasilkan bahan.

10) Apakah 5 langkah dalam model pemikiran bersandar:

a) Kenalpasti nilai dalam spesifik produk dan perkhidmatan
b) Kenalpasti operasi perniagaan dalam nilai pelanggan
c) menyelaraskan penyusunan kerja selari dengan operasi perniagaan
d) mencipta sistem tarikan terhadap respon pelanggan
e) sentiasa mengejar kejayaan yang sempurna dalam operasi perniagaan

Hakikat Muraqabah..

Muraqabah ialah pengawasan terhadap zat yang menjaga dirinya dan menaruh perhatian yang sebesar-besarnya kepadanya itu. Yang dimaksudkan dengan muqarabah itu adalah keadaaan dalam hati yang dihasilkan oleh makrifat. Dan kemudian pengawas yang dimaksudkan itu akan menghasilkan berbagai amalan anggota tubuh zahir dan batin.

Pandangan sebelum beramal dilakukan supaya kita dapat memastikan apa yang kita amalkan itu sebenar adalah untuk mendapatkan keredhaannya, mahupun tumpuan otak atau gerakan anggota.

Sekiranya niat untuk melakukan sesuatu itu adalah kerananya, maka hendaklah teruskannya. Akan tetapi, jika pekerjaan itu bukan kerananya haruslah dihentikan dan hendaklah berasa malu kepadanya.

Walaubagaimanapun, niat kerananya tanpa meneliti perkara yang boleh menyebabkan kemurkaannya juga boleh menyebabkan pekerjaan itu tidak mendapat keredhaannya. Oleh itu, pastikan pekerjaan yang dilaksanakan itu perlulah berada dalam syarak islam agar amalan tersebut berlangsung dalam keredhaannya..

" Barang siapa yang melampaui batas-batas Allah SWT, maka ianya telah menganiayai(merugikan) dirinya sendiri "

(surah al-Thalaq, ayat 1)